About Me

header ads

GÓC CẢNH GIÁC

🆘🆘 GÓC CẢNH GIÁC  
🆘🆘 Hiện nay trên địa bàn TP Thái Nguyên xuất hiện nhóm "CẨU TẶC" 
🆘 Chuyên bẻ gương, cậy lô gô, phụ kiện đồ chơi ốp xe...
Không biết bao giờ bọn " CẨU TẶC" xuống biển hoạt động nữa, thôi anh em cẩn thận bảo vệ tài sản của mình. 

Để lại nhận xét của bạn nào!

0 Nhận xét